Polityka Prywatności Seno Stomatologia Estetyczna

Drogi użytkowniku, chcemy abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się bezpiecznie. W związku z tym przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez „Seno Stomatologia Estetyczna”. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

Administratorem strony internetowej oraz danych zawartych w plikach cookies generowanych przez niniejszą stronę jest jest Małgorzata Głuc – Kajda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Seno Stomatologia Estetyczna”, 61-552 Poznań, ul.Dolna Wilda 14/1, tel.503-037-000, NIP 662-102-38-68, REGON 300645756 (zwana dalej Administratorem).

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „Seno Stomatologia Estetyczna” możliwy jest pod numerem tel: 503 037 000 lub adresem e-mail:
info@seno-stomatologia.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii oraz celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa . Umożliwia to kontaktowanie się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług . Celem przetwarzania danych osobowych jest spełnienie przepisów wynikających z Praw Pacjenta. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Państwa dane są archiwizowane zgodnie z przepisami prawa.

W JAKI SPOSÓB I JAKIE DANE SĄ ZBIERANE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie są zbierane dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. IP użytkownika, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana. Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE DLA PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

1.Prawo dostępu do Twoich danych osobowych
2.Prawo zażądania sprostowania Twoich danych osobowych
3.Prawo zażądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania.
4.Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
5.Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem
ochrony danych.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników są za zabezpieczone zgodnie z przepisami z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Seno Stomatologia Estetyczna dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób których dane dotyczą.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Seno Stomatologia Estetyczna przekazuje Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa.